loading...

Oefenvragen Sportschutterslicentie 2021

Voer uw email in:

120. Bij adreswijziging:

 
 
 

128. Wapenbezitters die minder dan vijf vergunningsplichtige wapens bezitten:

 
 
 

37. Aan een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waardoor elk wapenbezit uitgesloten is:

 
 
 

135. Kan men met een sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder daarvoor eerst over een vergunning te beschikken?

 
 
 

32. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

 
 
 

124. Bij de overdracht van een vuurwapen dat zonder vergunning voorhanden kan worden gehouden door een sportschutter aan de houder van een sportschutterslicentie door een particulier die houder is van een wapenvergunning

 
 
 

5. Een pistool behoort tot

 
 
 

65. Om na te gaan of een sportschutter voldoende schietbeurten heeft:

 
 
 

46. Bij wie wordt de sportschutterslicentie aangevraagd ?

 
 
 

68. De schietbeurten moeten gespreid zijn over minstens 2 trimesters. Voor de berekening van deze trimesters

 
 
 

63. Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

 
 
 

20. Eufrazie is houder van een voorlopige sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie B

 
 
 

98. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare niet-vuurwapens (b.v. luchtdrukwapens), geldt

 
 
 

131. Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

 
 
 

139. Een semi-automatisch geweer in kaliber .308 Winchester (b.v. een FAL) wordt:

 
 
 

Vraag 1 van 15

Deze proefexamens zijn samengesteld uit 150 officiële vragen uit het Vlaams examen voor een Sportschutterslicentie, en gebaseerd op de lijst vragen zoals verstrekt door FROS in 2021.

Je kan zo vaak als je wil de proefexamens doen, de vragen worden willekeurig gepresenteerd.

Om te slagen heb je een score van 60% nodig, dus tenminste 9 goede antwoorden. Een overzicht van de juiste antwoorden krijg je op het einde van de test te zien, en in een e-mail.

Deze service wordt mogelijk gemaakt door envisage.