loading...

Oefenvragen Sportschutterslicentie 2021

Voer uw email in:

12. Aan een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waardoor elk wapenbezit uitgesloten is:

 
 
 

112. Als de wapenvergunning, aangevraagd door een persoon die een verblijfplaats heeft in België, wordt geweigerd, kan men in beroep gaan:

 
 
 

48. Het aantal schietbeurten dat noodzakelijk is om de licentie jaarlijks te verlengen, dient gespreid te zijn over:

 
 
 

99. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare vuurwapens (b.v. een HFD wapen waar niet mee geschoten wordt), geldt

 
 
 

105. De houder van een geldige sportschutterslicentie moet, bij de aanvraag van een wapenvergunning

 
 
 

33. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

 
 
 

46. Bij wie wordt de sportschutterslicentie aangevraagd ?

 
 
 

17. Het medisch attest kan worden afgeleverd

 
 
 

18. Gisèle heeft enkel een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B

 
 
 

2. Bij wie wordt de sportschutterslicentie aangevraagd ?

 
 
 

49. Een sportschutter mag in het bezit zijn van maximaal:

 
 
 

79. Een enkelschotswapen:

 
 
 

8. Een zwartkruit revolver behoort tot

 
 
 

142. Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

 
 
 

133. Een vergunningsplichtig wapen mag vervoerd worden:

 
 
 

Vraag 1 van 15

Deze proefexamens zijn samengesteld uit 150 officiële vragen uit het Vlaams examen voor een Sportschutterslicentie, en gebaseerd op de lijst vragen zoals verstrekt door FROS in 2021.

Je kan zo vaak als je wil de proefexamens doen, de vragen worden willekeurig gepresenteerd.

Om te slagen heb je een score van 60% nodig, dus tenminste 9 goede antwoorden. Een overzicht van de juiste antwoorden krijg je op het einde van de test te zien, en in een e-mail.

Deze service wordt mogelijk gemaakt door envisage.