loading...

Oefenvragen Sportschutterslicentie 2021

Voer uw email in:

69. Op eenzelfde dag

 
 
 

90. Een richtmiddel dat een laserstraal projecteert op een doel is:

 
 
 

63. Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

 
 
 

85. Automatische wapens:

 
 
 

30. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

 
 
 

99. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare vuurwapens (b.v. een HFD wapen waar niet mee geschoten wordt), geldt

 
 
 

115. Voor het beoefenen van een dynamische discipline, waarbij wapens gedragen worden in de schietruimte van een erkende schietstand:

 
 
 

75. Wie tijdens het afleggen van de theoretische proef betrapt wordt op spieken:

 
 
 

98. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare niet-vuurwapens (b.v. luchtdrukwapens), geldt

 
 
 

94. In de nieuwe wapenwet worden de wapens ingedeeld in de volgende categorieën:

 
 
 

28. Schuttersvereniging “de tunnelschutters” organiseert een wedstrijd met een prijzentafel

 
 
 

97. Een vrij verkrijgbaar wapen met historische, folkloristische of decoratieve waarde:

 
 
 

131. Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

 
 
 

10. Een voorlopige sportschutterslicentie kan geldig zijn:

 
 
 

53. Mits jaarlijkse geldigverklaring, blijft een sportschutterslicentie geldig voor

 
 
 

Vraag 1 van 15

Deze proefexamens zijn samengesteld uit 150 officiële vragen uit het Vlaams examen voor een Sportschutterslicentie, en gebaseerd op de lijst vragen zoals verstrekt door FROS in 2021.

Je kan zo vaak als je wil de proefexamens doen, de vragen worden willekeurig gepresenteerd.

Om te slagen heb je een score van 60% nodig, dus tenminste 9 goede antwoorden. Een overzicht van de juiste antwoorden krijg je op het einde van de test te zien, en in een e-mail.

Deze service wordt mogelijk gemaakt door envisage.